Dharma Flower Temple

Dharma Flower Buddhist Temple - Tucson, Arizona

Pháp Hoa Mật-Tịnh Đạo Tràng

Mat Tong Tinh Do

Nam-mô A-Di-Đà Glossary Link Phật!

Xin chào mừng quý đạo-hữu đến với Pháp-Hoa Phật-Tự tại Tucson, Arizona. Pháp-Hoa Tự hoàn toàn tu về Mật-Tông Tịnh-Độ ngõ-hầu giúp cho các Phật-tử có tâm chơn-chánh tu-học, do nơi cửa mầu của Tịnh-Độ Pháp-Môn mà được dự vào trong vòng Vãng-Sanh (Cực-Lạc), giải-thoát khỏi sanh-tử, luân-hồi. Phụ thêm vào đó là pháp-môn Mật-Tông, lấy sự gia-trì Ấn-Chú để tự bảo-hộ thân, tâm của mình trên đường tu-học Phật-pháp. Pháp-môn Mật-Tịnh song tu nơi đây được chánh truyền từ sư-tổ cố Hòa-Thượng Đại Ninh Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm.

Chúng tôi cũng xin mời quý đạo-hữu cùng đọc các bức THƯ GỬI NGƯỜI HỌC PHẬT được sưu-tập thường xuyên nơi đây. Những bức thư này được cố Hòa-Thượng THÍCH HẢI-QUANG và viện-chủ Ưu-Bà-Di Bồ-Tát giới Bảo-Đăng hết lòng biên-soạn để: hồi-đáp, hoặc minh-giải lên các điều thắc-mắc, nghi-ngờ của hàng Phật-tử tu-học từ nhiều nơi, đã có gởi thư hoặc điện-thoại đến chùa cầu hỏi. Cầu chúc cho quý đọc-giả thu được nhiều lợi ích về Phật-pháp qua những bức Thư Gửi Người Học Phật  này.

 A-Di-Đà Phật!

 

Ban Hoằng-pháp tha-thiết kêu-gọi sự phát-tâm tùy-hỷ vào quỹ ấn-tống Kinh-điển, hầu có được thêm ít nhiều phương-tiện trong việc hoằng-dương Phật-pháp.
Chân Thành Cảm tạ.
A-Di-Đà Phật!

Gởi tịnh-tài đến Paypal của Chùa

Cập nhật ngày Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 19:48

THP 94 - Trì Chú, Sám Hối Giải "Oán Nghiệp" và "Oan Gia" trong Tiền Kiếp

Download (tải) PDF file

Mat Tong Tinh Do

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 19:17 Đọc thêm...

Thư mời LỄ TẾT và RẰM THÁNG GIẾNG 2016

Mat Tong Tinh Do


ẤN-TỐNG Kinh Sách

Mat Tong Tinh Do

Cập nhật ngày Thứ tư, 27 Tháng 5 2015 10:42 Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 2

Dharma Flower Buddhist Temple

Dharma Flower Temple of  Tucson, Arizona is a Pureland-Esoteric Temple practicing Buddha and Mantra Recitation. We teach spiritual and physical healing thru transcendental meditation and other cultivation techniques.

Contact

We are open to the public every
Sunday 10:00 AM - 5:00 PM
(Service begins at 10:00 AM)

 

1107 E 32nd St., Tucson, AZ 85713
(520) 445 - 7747