Dharma Flower Temple

Dharma Flower Buddhist Temple - Tucson, Arizona

Pháp Hoa Mật-Tịnh Đạo Tràng

Mat Tong Tinh Do

Nam-mô A-Di-Đà Glossary Link Phật!

Xin chào mừng quý đạo-hữu đến với Pháp-Hoa Phật-Tự tại Tucson, Arizona. Pháp-Hoa Tự hoàn toàn tu về Mật-Tông Tịnh-Độ ngõ-hầu giúp cho các Phật-tử có tâm chơn-chánh tu-học, do nơi cửa mầu của Tịnh-Độ Pháp-Môn mà được dự vào trong vòng Vãng-Sanh (Cực-Lạc), giải-thoát khỏi sanh-tử, luân-hồi. Phụ thêm vào đó là pháp-môn Mật-Tông, lấy sự gia-trì Ấn-Chú để tự bảo-hộ thân, tâm của mình trên đường tu-học Phật-pháp. Pháp-môn Mật-Tịnh song tu nơi đây được chánh truyền từ sư-tổ cố Hòa-Thượng Đại Ninh Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm.

Chúng tôi cũng xin mời quý đạo-hữu cùng đọc các bức THƯ GỬI NGƯỜI HỌC PHẬT được sưu-tập thường xuyên nơi đây. Những bức thư này được cố Hòa-Thượng THÍCH HẢI-QUANG và viện-chủ Ưu-Bà-Di Bồ-Tát giới Bảo-Đăng hết lòng biên-soạn để: hồi-đáp, hoặc minh-giải lên các điều thắc-mắc, nghi-ngờ của hàng Phật-tử tu-học từ nhiều nơi, đã có gởi thư hoặc điện-thoại đến chùa cầu hỏi. Cầu chúc cho quý đọc-giả thu được nhiều lợi ích về Phật-pháp qua những bức Thư Gửi Người Học Phật  này.

 A-Di-Đà Phật!

 

Ban Hoằng-pháp tha-thiết kêu-gọi sự phát-tâm tùy-hỷ vào quỹ ấn-tống Kinh-điển, hầu có được thêm ít nhiều phương-tiện trong việc hoằng-dương Phật-pháp.
Chân Thành Cảm tạ.
A-Di-Đà Phật!

Gởi tịnh-tài đến Paypal của Chùa

Cập nhật ngày Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 12:29

Thư Mời : ĐẠI-LỄ RẰM HẠ NGUYÊN 2014

Rằm Hạ Nguyên

Thư Mời:    ĐẠI-LỄ  RẰM HẠ-NGUYÊN 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014 20:15 Đọc thêm...

THP 89 - Thế nào là sự Bố Thí đúng Pháp của hàng tại gia Bồ Tát?

Download (tải) PDF file

Download (tải) Word doc file

Cập nhật ngày Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014 20:17 Đọc thêm...

ẤN-TỐNG Kinh Sách

MẬT TÔNG - TỊNH ĐỘ: NGHI THỨC HÀNH TRÌ và GIẢNG GIẢIThập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội

Nam-Mô A-DI-ĐÀ Glossary Link PHẬT!

Kính thưa quý Đạo-Hữu,

Pháp-Hoa Tự đang ấn-tống quyển: Nghi Thức Hành Trì Mật Tông - Tịnh Độ và Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội

Quyển này do Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm biên-soạn kèm theo phần giảng-giải của cố Hòa-Thượng Thích Hải Quang và Bồ-tát giới Bảo-Đăng nói về:

  1. Thế nào là Pháp Môn Mật-tông ?
  2. • Tại sao phải trì Chú ?
    • Công-năng và thần-lực của câu “Thần-chú”
  3. Tịnh-Độ: Phương Cách Vãng Sanh Trong Hiện Đời
  4. Làm cách nào để hoá giải được thiên-tai và nạn nghiệp.
  5. Nghiệp Quả và Sám Hối Diệt Tội
  6. Phương Thức Hành Trì Mật-Tịnh song-tu
Cập nhật ngày Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 06:51 Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 2

Dharma Flower Buddhist Temple

Dharma Flower Temple of  Tucson, Arizona is a Pureland-Esoteric Temple practicing Buddha and Mantra Recitation. We teach spiritual and physical healing thru transcendental meditation and other cultivation techniques.

Contact

We are open to the public every
Sunday 10:00 AM - 5:00 PM
(Service begins at 10:00 AM)

 

1107 E 32nd St., Tucson, AZ 85713
(520) 445 - 7747